CHATKA
PUCHATKA 

 

   Home      Dla rodziców      Wskazówki dla rodziców
 

Wskazówki dla Rodziców...
 

Do przedszkola dzieci powinny być przyprowadzane do godziny 8.00,gdyż w godzinach 8.00-13.00 jest realizowana podstawa programowa

Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest przekazać je bezpośrednio pod opiekę pracownikowi przedszkola

Dziecko może być odebrane z przedszkola przez Rodziców lub osoby pisemnie przez nich upoważnione.

W przedszkolu nie podaje się leków i nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy

Rodzice zobowiązani są do informowania o chorobach zakaznych.Podczas choroby dzieci przebywają w domu celem zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się chorób


W naszym przedszkolu przyzwyczajamy dzieci do racjonalnego odżywiania spożywania zdrowych,urozmaiconych posiłków.


Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i zabawki przyniesione przez dzieci z domu