CHATKA
PUCHATKA 

 

   Home      Aktualności      Ramowy rozkład dnia

Rozkład dnia w przedszkolu według nowej podstawy programowej


W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci w przedszkolu podzielony został na pięć części:
• co, najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą    bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela),
• co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe),
• jedna piątą można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne,
• pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np: czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne)

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

6.30- 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne według pomysłów dzieci.

8.00-8.30

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę itp.). Zabawy rytmiczne przy muzyce, śpiewanie piosenek. Rytuał wspólnego rozpoczynania dnia. Gimnastyka poranna

8.30-8.40

Przygotowanie do śniadania

8.40 – 9.00     

                   Śniadanie

9.00 9.30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia programowe – językowe, matematyczne, plastyczne, muzyczne, społeczne, przyrodnicze.

9.30 -10.20

Dowolne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań.

10.20-10.30

Czynności porządkowe w sali , przygotowanie do jedzenia pierwszego dania .

Czynności higieniczne.

10.30-10.50

Zupa

10.50-11.50

Spacery,  zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym  . Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

11.50-12.00

Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne

12.00-12.15

Obiad (drugie danie)

12.15-13.35

Odpoczynek -leżakowanie

13.35-13.45

Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne

13.45-1400

Podwieczorek

14.00-14.15

  Słuchanie opowiadań nauczycielki lub czytanie fragmentów książek

14.15-15.00

Zabawy indywidualne i w małych zespołach, wspomagające rozwój dzieci.

15.00-17.00

Zabawy indywidualne . Rozchodzenie się dzieci