CHATKA
PUCHATKA 

 

   Home      Dla rodziców      Rada Rodziców

  Rada Rodziców      

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. 
Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających 
do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Puchatka"

  

Podstawowym zadaniem Rady Rodziców jest współdecydowanie o tym, co dzieje się 
w przedszkolu, aby interesy placówki nie były sprzeczne z oczekiwaniami ogółu rodziców.

Rada Rodziców ułatwia współpracę z wszystkimi Rodzicami, współdziała w stałym polepszaniu warunków pracy wychowawczo-dydaktycznej, 
pomaga w organizowaniu uroczystości, wycieczek do zakładów pracy itp.