CHATKA
PUCHATKA 

 

   Home      Aktualności      Deklaracja

DEKLARACJA

Deklaruję, że moje dziecko…………………………………………………………………………………………....                  (imię i nazwisko dziecka)

PESEL……………………………………………   będzie kontynuowało wychowanie przedszkole w  w Niepublicznym Przedszkolu „Chatka Puchatka” w roku szkolnym 2017/2018

POBYT DZIECKA W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU„CHATKA PUCHATKA” W MYŚLENICACH UL. SOLIDARNOŚCI 68 D                                                                             (proszę zakreślić odpowiednio TAK lub NIE)

Dziecko będzie przebywać w przedszkolu od godziny……………….do godziny……………..

Dziecko będzie korzystać z posiłków:

Śniadanie

TAK

NIE

Obiad

TAK

NIE

Podwieczorek

TAK

NIE

UWAGA!!!

W przypadku, gdy uległy zmianie dane zawarte w Karcie Zapisu złożonej w latach wcześniejszych – proszę przed zawarciem umowy skontaktować się z dyrektorem przedszkola.

KOREKTA DANYCH……………………………………………………………………………....................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………….                     (podpis rodziców opiekunów prawnych)

Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tj. z 2002 r. Dz. U. Nr. 101 poz. 926 ze zmianami).