CHATKA
PUCHATKA 

 

   Home      Dla rodziców      Żywienie dzieci

Rozkład posiłków w przedszkolu:

 • 8.40 - 9.00 – Śniadanie
 • 10.00  - II Śniadanie
 • 10.30 – 10.45 - Obiad: I danie – zupa,
 • 12.00 – 12.20 - Obiad: II danie
 • 13.40- 14.00- Podwieczorek

Przez cały czas pobytu w przedszkolu dzieci mają dostęp do wody źródlanej.

 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Nowe zalecenia dotyczące żywienia dzieci

  (Żywienia dzieci w przedszkolach dotyczy  § 2 oraz § 3, 4 i 5)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 26 lipca 2016 r.

§ 1. 1. Określa się grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty:

1) pieczywo, z wyłączeniem pieczywa produkowanego z ciasta głęboko mrożonego;

2) pieczywo półcukiernicze i cukiernicze, z wyłączeniem pieczywa produkowanego z ciasta głęboko mrożonego;

3) kanapki;

4) sałatki i surówki;

5) mleko;

6) napoje zastępujące mleko, takie jak napój: sojowy, ryżowy, owsiany, kukurydziany, gryczany, orzechowy, jaglany, kokosowy lub migdałowy;

7) produkty mleczne, takie jak: jogurt, kefir, maślanka, mleko zsiadłe, mleko acidofilne, mleko smakowe, serwatka, ser twarogowy, serek homogenizowany lub produkty zastępujące produkty mleczne na bazie soi, ryżu, owsa, orzechów lub migdałów;

8) zbożowe produkty śniadaniowe oraz inne produkty zbożowe;

9) warzywa;

10) owoce;

11) suszone warzywa i owoce, orzechy oraz nasiona bez dodatku cukrów, substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.2)), zwanym dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1333/2008”, oraz bez dodatku soli;

12) soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne;

13) przeciery, musy owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne bez dodatku cukrów i soli;

14) koktajle owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne na bazie mleka, napojów zastępujących mleko, o których mowa w pkt 6, produktów mlecznych lub produktów zastępujących produkty mleczne, o których mowa w pkt 7, bez dodatku cukrów i substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008;

15) naturalna woda mineralna nisko- lub średniozmineralizowana, woda źródlana i woda stołowa;

16) napoje przygotowywane na miejscu, które nie mogą zawierać więcej niż 10 g cukrów w 250 ml produktu gotowego do spożycia;

17) napoje bez dodatku cukrów i substancji słodzących zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008;

18) bezcukrowe gumy do żucia;

19) czekolada gorzka o zawartości minimum 70% miazgi kakaowej;

20) inne.

2. W jednostkach systemu oświaty mogą być sprzedawane dzieciom i młodzieży grupy środków spożywczych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6–8 i pkt 20, pod warunkiem że nie zawierają więcej niż:

1) 15 g cukru w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia, a w przypadku produktów mlecznych, o których mowa w ust. 1 pkt 7, nie więcej niż 13,5 g cukru w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia;

2) 10 g tłuszczu w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia;

3) 0,4 g sodu/ 1 g soli w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia, a w przypadku pieczywa półcukierniczego i cukierniczego nie więcej niż 0,45 g sodu/ 1,2 g soli w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia.

§ 2. 1. Środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty muszą spełniać odpowiednie wymagania dla danej grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej.

2. Środki spożywcze, o których mowa w ust. 1, dobiera się w taki sposób, aby:

1) na całodzienne żywienie składały się środki spożywcze pochodzące z różnych grup środków spożywczych;

2) posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) zawierały produkty z następujących grup środków spożywczych: produkty zbożowe lub ziemniaki, warzywa lub owoce, mleko lub produkty mleczne, mięso, ryby, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych i inne nasiona oraz tłuszcze;

3) zupy, sosy oraz potrawy sporządzane były z naturalnych składników, bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników;

4) od poniedziałku do piątku były podawane nie więcej niż dwie porcje potrawy smażonej, przy czym do smażenia jest używany olej roślinny rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%;

5) napoje przygotowywane na miejscu zawierały nie więcej niż 10 g cukrów w 250 ml produktu gotowego do spożycia;

6) każdego dnia były podawane:

a) co najmniej dwie porcje mleka lub produktów mlecznych,

b) co najmniej jedna porcja z grupy mięso, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych,

c) warzywa lub owoce w każdym posiłku,

d) co najmniej jedna porcja produktów zbożowych w śniadaniu, obiedzie oraz kolacji;

7) w żywieniu całodziennym było podawane przynajmniej pięć porcji warzyw lub owoców;

8) co najmniej raz w tygodniu była podawana porcja ryby.

§ 3. Do dnia 31 grudnia 2016 r. w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty mogą być stosowane grupy środków spożywczych oraz wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze określone w przepisach, o których mowa w § 4.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. poz. 1256).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł

 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

ALERGENY w posiłkach w przedszkolu

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.) wymaga, aby każdy z alergennych składników wymienionych na liście alergenów był deklarowany na opakowaniu produktu. Lista ta obejmuje 14 następujących produktów: mleko krowie, jaja, ryby, skorupiaki, zboża zawierające gluten (pszenica, owies, jęczmień, żyto), orzechy drzewne (laskowe, włoskie, nerkowca, makadamia, pekan, pistacjowe, brazylijskie, migdały), orzeszki ziemne, soja, seler, sezam, gorczyca, łubin, mięczaki oraz dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniu przynajmniej 10 mg/kg lub 10 mg/l.

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Dodatkowo w/w rozporządzenie wymaga aby nazwa substancji lub produktu powodującego alergię lub reakcję nietolerancji była udostępniona konsumentowi w sposób wyraźny i trwały. 

Więcej informacji na temat alergenów w żywności zanjdą Państwo poniżej, w artykule zatytuowanym: "Alergeny w żywności"

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv


ZASADY ŻYWIENIA PRZEDSZKOLAKA

OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2015  DO WRZEŚNIA 2016 

Wraz z wejściem w życie

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane  w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach;

od 1 września 2015r. w placówkach oświatowych obowiązują ścisłe zasady dotyczące żywienia dzieci i młodzieży.

   

SKRÓCONY WYKAZ WYMAGAŃ, JAKIE MUSZĄ  SPEŁNIAĆ ŚRODKI SPOŻYWCZE    STOSOWANE  W RAMACH ŻYWIENIA  ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W JEDNOSTKACH SYSTEMU OŚWIATY:

Środki spożywcze dobiera się w taki sposób, aby na całodzienne żywienie składały się środki spożywcze pochodzące z różnych grup środków spożywczych (produkty zbożowe lub ziemniaki, warzywa lub owoce, mleko lub produkty mleczne, mięso, ryby, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych i inne nasiona oraz tłuszcze), przy czym:

produkty zbożowe lub ziemniaki (śniadaniowe zawierają nie więcej niż 15 g cukrów w 100 g produktu gotowego do spożycia); o niskiej zawartości sodu/soli; zawierające nie więcej niż 10 g tłuszczu w 100 g produktu gotowego do spożycia; jedną lub więcej porcji w śniadaniu, obiedzie oraz kolacji; trzy lub więcej różnych produktów w posiłkach obiadowych w tygodniu;

 • warzywa i owoce surowe lub przetworzone, bez dodatku cukrów i substancji słodzących; w żywieniu całodziennym podaje się pięć porcji warzyw lub owoców, jedna porcja może być zastąpiona przez sok; dodatek warzyw lub owoców podaje się w każdym posiłku każdego dnia w żywieniu przedszkolnym; trzy lub więcej porcji surowych warzyw do obiadu w tygodniu; trzy lub więcej różnych warzyw oraz owoców do obiadu w tygodniu; jedną lub więcej porcji owoców każdego dnia w posiłku obiadowym;
 • mięso, ryby, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych i inne nasiona bez dodatku cukrów i substancji słodzących, soli oraz tłuszczu; każdego dnia co najmniej jedną porcję z tej kategorii; porcję ryby co najmniej raz w tygodniu;
 • tłuszcze spożywcze – oleje, masło, margaryny miękkie kubkowe niearomatyzowane; do smażenia jest używany olej roślinny rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%;
 • mleko lub produkty mleczne zawierające nie więcej niż 10 g cukrów w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia; co najmniej dwie porcje mleka lub produktów mlecznych każdego dnia w żywieniu przedszkolnym i co najmniej trzy porcje w żywieniu całodziennym;
 • inne napoje: woda – naturalna woda mineralna nisko- lub średniozmineralizowana, woda źródlana lub stołowa, soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, koktajle owocowe, warzywne, owocowo-warzywne na bazie mleka, napojów zastępujących mleko, czyli napoju: sojowego, ryżowego, owsianego, kukurydzianego, gryczanego, orzechowego lub migdałowego, produktów mlecznych lub produktów zastępujących produkty mleczne;
 • napoje przygotowane na miejscu bez dodatku cukrów i substancji słodzących;  
 • inne produkty:

         a) sól – w procesie przygotowania posiłku jest stosowana sól o obniżonej zawartości sodu (sodowo-potasowa), przy czym w żywieniu zbiorowym należy uwzględnić, że dzienne spożycie soli powinno wynosić nie więcej niż 5 g,

         b) zioła lub przyprawy świeże lub suszone bez dodatku soli,

         c) zupy, sosy oraz potrawy sporządzane z naturalnych składników bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników,

         d) zawierające nie więcej niż 10 g cukrów w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia,

         e) zawierające nie więcej niż 10 g tłuszczu w 100 g/ml produktu gotowego do spożycia

Pragniemy przypomnieć , że w naszym przedszkolu żywienie dzieci ulegało stopniowej zmianie w odpowiedzi na zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia, a w latach 2014-2015 zintensyfikowano je podczas akcji "SMACZNIE ZDROWO KOLOROWO", która zawierała treści dotyczące dbania o własne zdrowie, zasad zdrowego odżywiania się, przyrządzania zdrowych posiłków, kultury spożywania posiłków i estetyki stołu oraz zapoznania z produkcją zdrowej żywności.

GŁÓWNE CELE AKCJI to:

 • Uświadomienie Rodzicom wpływu odżywiania na zdrowie dzieci.
 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad zdrowego żywienia w życiu codziennym.
 • Zapoznanie Rodziców z zasadami komponowania jadłospisu w przedszkolu.
 • Nabywanie umiejętności układania zdrowych i jadłospisów dla dzieci i całej rodziny.
 • Promowanie prozdrowotnych walorów żywności ekologicznej.
 • Nabywanie umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania, higieny i bezpieczeństwa.
 • Popularyzacja picia wody.
 • Zachęcanie do spożywania śniadań. 

Akcja ta wprowadziła korzystne zmiany w procesie budowania jakości pracy przedszkola w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Skierowana była nie tylko do dzieci, ale również do Rodziców i pracowników przedszkola. Integrowała społeczność przedszkolną, jak również angażowała środowisko lokalne.

W związku z wcześniejszymi działaniami mającymi na celu podniesienie jakości żywienia dzieci, nowe Rozporządzenie nie wprowadziło rewolucyjnych zmian w jadłospisach przedszkola.

ZASTOSOWANO NASTĘPUJĄCE ZMIANY:

 • cukier zastąpiono miodem,
 • zmniejszono ilość soli, wprowadzając jednocześnie sól morską o ograniczonej ilości sodu oraz sól himalajską,
 • dania smażone są tylko 1 raz w tygodniu,
 • w październiku 2015r. wprowadziliśmy na II śniadanie desery mleczno-owocowe

Szczegółowe wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane

w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty

znajdą Państwo poniżej.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>


w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty

oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

Na podstawie art. 52c ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje: